דף 1 מתוך 2

גדולת א"ס ב"ה

נשלח: 07 ספטמבר 2022, 12:20
על ידי דודעלע
גדולת א"ס ב"ה, איך הוא ממלא כל עלמין, וסובב כל עלמין, וכולא קמיה כלא חשיב.
זו תמצית ההתבוננות.
החל מיראה תתאה, ועד לביטול במציאות -הכל עובר בדרך כזו או אחרת דרך התבוננות בתוכן זה.
אממה, שכח הַבִּינָה, הכח האחראי להתבוננות, עובדת תמיד עם ריבוי פרטים, אורך ורוחב ועומק וכו'
היכן אפשר למצוא בתורת החסידות הרחבה שכזו?

ניקח לדוגמא את שער היחוד והאמונה, האם על זה מדובר? האם התוכן שם מושך לאהוי"ר? (ליראת העונש, מסתמא. שדומני שאינה נכללת אפילו ביראה תתאה)

פסוקי דזמרה הם בלשון לבבית הרבה יותר אבל הם לא ממש עונים להגדרה 'איך הוא סובב כל עלמין', לדוגמא (מלבד 'אתה הוא הוי' לבדך וגו', שצריך שחסידות תספר לנו, שפסוק זה מספר לנו על סוכ"ע, וגם זה, שוב, בלי ביאור מפורט)


תכל'ס, מַהו ואַיֵהו החומר אשר ההתבוננות בו מביאה לאהוי"ר?

נ.ב. זה עבד פעם למישהו כאן? מכירים מישהו שהצליח להשיג אהוי"ר בהדרכת תורת החסידות?

Re: גדולת א"ס ב"ה

נשלח: 07 ספטמבר 2022, 13:07
על ידי תיתי לי
דודעלע כתב: 07 ספטמבר 2022, 12:20 תכל'ס, מַהו ואַיֵהו החומר אשר ההתבוננות בו מביאה לאהוי"ר?

נ.ב. זה עבד פעם למישהו כאן? מכירים מישהו שהצליח להשיג אהוי"ר בהדרכת תורת החסידות?
כל סוגיא בחסידות שלא תלמד ה"ה מקרבת אותך יותר אל האמת.

האם אחרי לימוד מאמר מיד תתפרץ לך תחושת אין עוד מלבדו כמו של ר' בנימין קלעצקער? מסופקני. אך בנושא הזה ידוע משל השמנת של ר' יואל, ואמירתו הנאה של ר' ראובן דונין במשותף בין כסף משקה וחסידות.

אז מה קורה אחרי שאתה לומד את המאמר הראשון?

אתה מתחבר אל המקור ברמה מסוימת, ולאט לאט, מעט מעט אגרשנו, עוד מאמר ועוד שיחה ואתה יותר מתקרב לאמת.

האם "אהבה ויראה" ייתכנו אצלך? לכאורה כן. הרי בעצם המהות האהבה והיראה קיימים אצלינו בנשמתנו רק שצריך להאיר אותם בפו"מ. הסיבה היחידה שזה לא מאיר הוא כי לא מספיק עוררנו את הנשמה. לא מספיק התחברנו לאמת.

(סתם לדוג': אדם בעצם הוא ישר, רק שכל מיני מצבים וכו' ייתכן שיגרמו לאי מי לסור מדרך הישר, הדרך היחידה שיחזור למקומו האנושי הוא ע"י שינסה להתחבר למהותו האמיתית, וכל זמן שהוא לא ישר לחלוטין, אות וסימן הוא שלא התחבר מספיק לעצמו.)

אם אתה מחפש תוצאות בשטח, אזי התשובה היא, כשאתה רואה חסיד פנימי ואמיתי, סימן שהוא מחובר לאמת ברמה כזו או אחרת, וממילא הוא קרוב ושייך איכשהו לאהבה ויראה. האם זוהי ה"אהבה ויראה" המקסימלית? לא יודע. אבל זה לא נפק"מ, כי הגרעין קיים כבר כאן.

Re: גדולת א"ס ב"ה

נשלח: 08 ספטמבר 2022, 17:28
על ידי דודעלע
תיתי לי כתב: 07 ספטמבר 2022, 13:07
כל סוגיא בחסידות שלא תלמד ה"ה מקרבת אותך יותר אל האמת.

האם אחרי לימוד מאמר מיד תתפרץ לך תחושת אין עוד מלבדו כמו של ר' בנימין קלעצקער? מסופקני. אך בנושא הזה ידוע משל השמנת של ר' יואל, ואמירתו הנאה של ר' ראובן דונין במשותף בין כסף משקה וחסידות.

אז מה קורה אחרי שאתה לומד את המאמר הראשון?

אתה מתחבר אל המקור ברמה מסוימת, ולאט לאט, מעט מעט אגרשנו, עוד מאמר ועוד שיחה ואתה יותר מתקרב לאמת.

האם "אהבה ויראה" ייתכנו אצלך? לכאורה כן. הרי בעצם המהות האהבה והיראה קיימים אצלינו בנשמתנו רק שצריך להאיר אותם בפו"מ. הסיבה היחידה שזה לא מאיר הוא כי לא מספיק עוררנו את הנשמה. לא מספיק התחברנו לאמת.
ישנם דברים שהם פעולה ישירה ורשמית של לימוד החסידות, כפנימיות, חיות, אמונה, ביטול, דירה בתחתונים..

לכאורה ישנם כאן כמה דברים נפרדים:
א. גדולת ה' ותפארתו. האדם הממוצע יתן הגדרה זו לפסוקי דזמרה, ואולי גם לארבע הפרקים הראשונים ברמב"ם ושער היחוד והאמונה
הנושא המרכזי: גדול ה' ומהולל מאוד ולגדולתו אין חקר.

ב. הדרכה בעבודת ה'. להגדרה זו עונים פרקי אבות, זוהר, לקוטי אמרים, איגרת התשובה קונטרס התפילה, העבודה, וכו'
הנושא המרכזי: כיצד על היהודי לנהוג.

ג. פנימיות התורה. כאן נכנסים ברווח רוב ספרי תורת החסידות החל מלקוטי תורה דרך כל ספרי המאמרים ועד ללקו"ש וספרי השיחות
הנושא המרכזי: עומק התורה, ענייניה ומצוותיה.

על אף חשיבותם של עניינים ב' וג', הם לכאורה לא תחליף לעניין א'
וכנראה בחוש, שפעולתה של חסידות ניכרת על העוסקים בה בביטול ושמחה וכו' כנ"ל, ואילו דברים שהם תולדה של התבוננות בגדולת א"ס ב"ה פחות ניכרים במחנינו
והדרא בעיא לדוכתא

Re: גדולת א"ס ב"ה

נשלח: 08 ספטמבר 2022, 20:06
על ידי תיתי לי
את האמת לא אכחד, לא הבנתי את שאלתו של מר: לכאו' ובפשטות הביטול והשמחה בשמחת ה' הינם ניצנים (אם לא יותר מזה) להארת אהבה ויראה אצל היהודי.

בדברים אלו קיים סדר והדרגה (וכידוע שיחת כ"ק אדמו"ר גבי הד' כתות בח"ג פ' בשלח, ויעויי"ש בהע' 34 בהסברת נקודה זו בהרחבה.) אך ודאי שכל דרגא באשר היא ה"ה (לא עניין שונה מאהוי"ר כי אם) פרט ודרגא באהוי"ר.

Re: גדולת א"ס ב"ה

נשלח: 09 ספטמבר 2022, 03:21
על ידי סערצע
'שער היחוד' (וגם 'אמרי בינה', עבור המסוגלים לכך) אינו עונה לנדון האשכול?
לכאורה, זו משמעות הנאמר ב'היום יום' דשושן־פורים.

בענין אהוי"ר, הרי ידועה אמרתו של התמים ר' דוד מהאראדאק נ"ע: אפשר א קיצל געטאן...
בענין אחדות ה' וקביעתה בלב, הרי ידוע מכתבו המבהיל של מהרי"א מהאמיל נ"ע.
- ועאכו"כ אנן, יתמי דיתמי.

Re: גדולת א"ס ב"ה

נשלח: 18 ספטמבר 2022, 23:00
על ידי דודעלע
ננסה מכיוון אחר:
המנגנון הזה, שהתבוננות מולידה אהוי"ר, עובד גם בחיים הרגילים?
האם ראית מימיך חֵרש שאוהב נגינה אחרי שהתבונן בטובה הגדולה הטמונה בה?

למה בכלל שהתבוננות תוליד אהוי"ר?

Re: גדולת א"ס ב"ה

נשלח: 19 ספטמבר 2022, 02:08
על ידי זיידע
דודעלע כתב: 18 ספטמבר 2022, 23:00 ננסה מכיוון אחר:
למה בכלל שהתבוננות תוליד אהוי"ר?
זה קורה לך ביום-יום, כנראה אינך מרגיש אפילו.
אם תראה סתם אדם ברחוב לא תחוש שום רגש כלפיו, אך ברגע שיוודע לך שמדובר בראש העיר \ ראש הממשלה \ רב חשוב \ אדם שעשה טובה גדולה לאחד מבני משפחתך וכן הלאה - תחוש כלפיו רגשות של כבוד / הערכה \ אהבה וכו'.
מה גרם לכך? ההבנה בשכל.

Re: גדולת א"ס ב"ה

נשלח: 19 ספטמבר 2022, 16:08
על ידי דודעלע
זיידע כתב: 19 ספטמבר 2022, 02:08
דודעלע כתב: 18 ספטמבר 2022, 23:00 למה בכלל שהתבוננות תוליד אהוי"ר?
זה קורה לך ביום-יום, כנראה אינך מרגיש אפילו.
אם תראה סתם אדם ברחוב לא תחוש שום רגש כלפיו, אך ברגע שיוודע לך שמדובר בראש העיר / ראש הממשלה / רב חשוב / אדם שעשה טובה גדולה לאחד מבני משפחתך וכן הלאה - תחוש כלפיו רגשות של כבוד / הערכה / אהבה וכו'.
מה גרם לכך? ההבנה בשכל.
על זה בדיוק אני שואל, על שאינני מרגיש...

לגופו של עניין: כלפי כל בעל מעלה אני אתייחס בכבוד והערכה, אבל לא באהבה.
משא"כ אדם שעשה טובה לי, או לאחד מבני משפחתי, כאן אני מניח שתבוא אהבה.

אמור מעתה: לא מעלת הדבר תַּעֲשֵׂהוּ נאהב, כי אם השפעתו במידת החסד היא תַּאֲהִיבֵהוּ על מושפעי אותו החסד


אז פרק מו בתניא מובן, (מראש לא עליו היתה השאלה)
מישהו יכול להסביר את פרק ג?

Re: גדולת א"ס ב"ה

נשלח: 19 ספטמבר 2022, 16:10
על ידי דודעלע
דודעלע כתב: 18 ספטמבר 2022, 23:00 האם ראית מימיך חֵרש שאוהב נגינה אחרי שהתבונן בטובה הגדולה הטמונה בה?
מי כן אוהב נגינה? מי שנהנה ממנה, וכשנהנים, ניתן לאהוב גם את הדבר הנחות ביותר,
מה משחק פה 'גדולת' א"ס ב"ה?

Re: גדולת א"ס ב"ה

נשלח: 19 ספטמבר 2022, 22:04
על ידי תיתי לי
לכאו’ ובפשטות זה שאדם מגלה מהי מציאותו האמיתית - הקב"ה, היא זאת שמביאה אותו לידי החיבור הזה אל הקב"ה.

החיבור הזה הוא חיבור עוד יותר עמוק מכל חיבור אחר כי זוהי שורש מהות היהודי, לא כל שכן עמוק יותר מכל תענוג מורכב.

וכפי שהזכרתי במ"א לימוד החסידות הוא הפיתרון הטוב ביותר לכלל הקושיות הבסיסיות שעולות כאן. הפורום הוא טוב רק ככלי עזר, כיסוד הוא משענת קנה רצוץ לעומת חסידות העשירה וההגיונית. כן פשוט בהגיון שכלי. הדבר היחיד הנדרש הוא קצת מאמץ.