דף 1 מתוך 1

המן ומרדכי, ושניהם ביחד

נשלח: 02 מרץ 2022, 21:49
על ידי דודעלע
בדבר מלכות ויגש מבואר שלעתיד לבוא יהיה 'כרצון איש ואיש', היינו גם כרצון המן
ואילו מתוכן השיחה נראה שהמדריגה העליונה, וההנהגה הרצוי' היא באופן עבודתם של מרדכי ויהודה, היינו לעמוד בכל התוקף וה'ברייטקייט' בתוך זמן הגלות, ותחת שלטון אחשוורוש ויוסף השליט על הארץ

נשאלת השאלה מה היא ההוספה של המן בכל העסק, למה לעת"ל יהיה כרצון מרדכי והמן?