מידת הנצח?

דודעלע
הודעות: 243
הצטרף: 16 ינואר 2022, 14:58
Has thanked: 105 times
%1$s נתן לייק: 104 times

מידת הנצח?

שליחה על ידי דודעלע »

בימים האחרונים הושמעו בשיחה יומית קטעים בהם מביע הרבי מורת רוח מדיבורים בגנותן של ישראל, ויוצא בחריפות נגד העניין
(דבר שבעיניים חיצוניות הוא לכאורה תמוה בעצמו, דמאי חזית להילחם בביקורת באמצעות העברת ביקורת?)
אבל משום מה נדמה לי שיש כאן גם ביקורת או אפילו סוג של מלחמה נגד האדם הספציפי, ולא רק על העניין.
משהו במלחמה הזו חריג. אני טועה?

זו כמובן בכלל לא הפעם הראשונה שחסידות סופגת ביקורת ממאן דהו. ואף אחד מרבותינו נשיאינו לא הגיב בצורה כזו.

יש למישהו ביאור כלשהו בעניין?
nbjo460
הודעות: 22
הצטרף: 18 ינואר 2022, 19:46
Has thanked: 10 times
%1$s נתן לייק: 5 times

Re: מידת הנצח?

שליחה על ידי nbjo460 »

לא עונתי בכל השיחה, אלא רק בקטע ההוא.
אבל לכאורה ניתן לומר שכאן דובר על*כלל* ישראל, ולא סתם על חסידים.
דודעלע
הודעות: 243
הצטרף: 16 ינואר 2022, 14:58
Has thanked: 105 times
%1$s נתן לייק: 104 times

Re: מידת הנצח?

שליחה על ידי דודעלע »

nbjo460 כתב: 08 ספטמבר 2022, 21:44 לא עונתי בכל השיחה, אלא רק בקטע ההוא.
אבל לכאורה ניתן לומר שכאן דובר על*כלל* ישראל, ולא סתם על חסידים.
ודאי שפב''פ דיבר על כלל ישראל, ונגד זה יצא הרבי. אין חולק.

השאלה: לולא היה פב"פ בר-פלוגתא של ליובאוויטש האם היה מקבל כזו 'מקלחת'? והרי אפילו בענייני שלימות התורה, העם והארץ -תמיד היתה הביקורת מופנית כלפי השיטה ולא כלפי הדוגלים בה
זו נראית מלחמה בקטע אישי.
אני מבקש ביאור בכללות עניין מחלוקת זו, גם בלי קשר לשיחות הספציפיות האלה או אחרות
סערצע
הודעות: 224
הצטרף: 13 ינואר 2022, 03:37
Has thanked: 197 times
%1$s נתן לייק: 184 times

Re: מידת הנצח?

שליחה על ידי סערצע »

דודעלע כתב: 09 ספטמבר 2022, 02:07 תמיד
היו פעמים שהופנתה גם באופן אישי (למשל, נגד כמה מבכירי המפד"ל), אלא שלא נאמר באופן מפורש - בשמו ושם אמו... (וכ"ה גם בשיחות המדוברות).

אין קשר ל'פלוגתא עם ליובאוויטש'. אדם שמקטרג על אחב"י באופן עקבי ושיטתי, אין דרך אחרת מלבד הכאה על קדקדו (ובפרט אם כ"ק אדמו"ר זי"ע 'חושד' שתפיליו ומזוזותיו האישיות פסולות, הרי מחובתו להודיעו ולהתריע על כך); בדיוק כשם שאם יפער פיו לבלי־חק כנגד כ"ק רבוה"ק נ"ע זי"ע, יצטרך כ"ק אדמו"ר (אם לא ימצא מישהו אחר) למחות על כך - כך בנדו"ד, כי כל יהודי הוא בנו של השי"ת, ושמירת כבודו (ושמו הטוב) מוטלת עלינו. ויעוין גם בשיחת כ"ד טבת תשמ"ב.
nbjo460
הודעות: 22
הצטרף: 18 ינואר 2022, 19:46
Has thanked: 10 times
%1$s נתן לייק: 5 times

Re: מידת הנצח?

שליחה על ידי nbjo460 »

דודעלע כתב: 09 ספטמבר 2022, 02:07
nbjo460 כתב: 08 ספטמבר 2022, 21:44 לא עונתי בכל השיחה, אלא רק בקטע ההוא.
אבל לכאורה ניתן לומר שכאן דובר על*כלל* ישראל, ולא סתם על חסידים.
ודאי שפב''פ דיבר על כלל ישראל, ונגד זה יצא הרבי. אין חולק.

השאלה: לולא היה פב"פ בר-פלוגתא של ליובאוויטש האם היה מקבל כזו 'מקלחת'? והרי אפילו בענייני שלימות התורה, העם והארץ -תמיד היתה הביקורת מופנית כלפי השיטה ולא כלפי הדוגלים בה
זו נראית מלחמה בקטע אישי.
אני מבקש ביאור בכללות עניין מחלוקת זו, גם בלי קשר לשיחות הספציפיות האלה או אחרות
יתירה מזאת, גם בנוגע לעניין של ה' טבת, הרבי דיבר בחריפות ונראה לי שגם כלפי הגנבים הנ''ל.
אך אכן, אין לי תשובה
תיתי לי
הודעות: 42
הצטרף: 12 יולי 2022, 14:16
Has thanked: 9 times
%1$s נתן לייק: 20 times

Re: מידת הנצח?

שליחה על ידי תיתי לי »

הקושיא לא עלתה לי כתחילה, ונדמה לי שגם הבנתי מדוע:

אם אדם מעד באופן חד פעמי לכאו' ומסברא פשוטה אין צריך לצאת חוצץ נגדו באופן אישי, מעידות שייכות אצל כולם.

כשהמדובר הוא אודות אדם בעל כח ומגמתי שמתנהג באופן פסול, איני מוצא כל סיבה לדבר אל מעשיו, הבעיה הינה במנוע - האדם עצמו הוא פסול בהתנהגותו.

(כמובן דברים אלו באים להוציא חסידים שמהם אכן דרש כ"ק אדמו"ר עד לפרטי פרטים שיהיו מכוונים ככוונה העליונה, כפי שעסקנים רבים סיפרו (והוא בכתובים בזכרונותיו של ר' יוס'ל בלויא ע"ה) וכידוע מעשה מר' אברהם מאיאר ע"ה ומה שאמר כ"ק אדמו"ר "ועמען קען מען נאך דערוייטערן?". ויש להאריך ואכ"מ.)
סערצע
הודעות: 224
הצטרף: 13 ינואר 2022, 03:37
Has thanked: 197 times
%1$s נתן לייק: 184 times

Re: מידת הנצח?

שליחה על ידי סערצע »

nbjo460 כתב: 09 ספטמבר 2022, 13:26 יתירה מזאת, גם בנוגע לעניין של ה' טבת, הרבי דיבר בחריפות ונראה לי שגם כלפי הגנבים הנ''ל . .
מה נאמר כלפיהם? שבמעשיהם ה"ז כעריכת 'לוי’ נוספת'? שהנגיעה בספרים משולה להזזת 'לעבעדיקע באמבע' ממקומה? הלא זוהי המציאות!
אם כבר, ניתן להזכיר את פרשיית י' שבט תשל"ו (כמדומה); אך שם מדובר במבזי ת"ח, שאין רפואה למכתם רח"ל. ומסיימין בטוב.
דודעלע
הודעות: 243
הצטרף: 16 ינואר 2022, 14:58
Has thanked: 105 times
%1$s נתן לייק: 104 times

Re: מידת הנצח?

שליחה על ידי דודעלע »

ועדיין קשה: וכי תמו חטאים מן הארץ? והלא תועבות רבות וחמורות מאלה עברו בסלחנות ובהכלה של דור השביעי, האמנם רואה הרבי את פב"פ גדול כמשה וכאליהו ש'נידונו' כביכול על קטרוגם?

והאם הדרך היעילה ביותר היא להוכיחו שלא בפניו, ישירות בפני הציבור?

ועוד אשמח אם יש ביד מי לברר את ההשלכות של אותם דרשות-אימה,
שמוע שמעתי שהיו מאחב"י יהודים שהתקרבו לשמירת תומ"צ בעקבותם
סערצע
הודעות: 224
הצטרף: 13 ינואר 2022, 03:37
Has thanked: 197 times
%1$s נתן לייק: 184 times

Re: מידת הנצח?

שליחה על ידי סערצע »

חטאים 'שיטתיים' ברמה הציבורית - בפירוש לא! וכבר הבאתי דוגמא ממנהיגי המפד"ל, כידוע ליודעים.
האם אכן יש סברא כלשהי להניח כי תוכחה 'בצנעא' היתה מועילה בנדו"ד? ואת"ל, מנין שאמנם לא נעשתה?


האם כ"ק הרה"ק מהר"א מבעלזא זצוקללה"ה ראה "כמשה ואליהו" את המדברים בפניו אודות ההיפך מטובתן ושבחן של ישראל?
לאו דוקא. אך עכ"ז מחה בהם באופן נחרץ, וביקשם לחזור ולהצהיר שוב ושוב אודות מעלת כאו"א מישראל... וה"ה בנדו"ד.

יש שמועות רבות. לדידי אמינותן כאמינות אותו יתד בלתי־‏נאמן (ששם, כמובן, מקורן...).
חייל של הרבי
הודעות: 146
הצטרף: 12 ינואר 2022, 23:20
Has thanked: 224 times
%1$s נתן לייק: 81 times

Re: מידת הנצח?

שליחה על ידי חייל של הרבי »

אם הרבי עשה משהו, סימן שזו האמת!
שלח תגובה