איש על מחנהו, האם ואיך

סערצע
הודעות: 194
הצטרף: 13 ינואר 2022, 03:37
Has thanked: 181 times
%1$s נתן לייק: 164 times

Re: איש על מחנהו, האם ואיך

שליחה על ידי סערצע »

דודעלע כתב: 22 אוגוסט 2022, 13:19 אולם משם משמע שאפשר 'אריינכאפן' להיות חסיד ליובאוויטש דווקא בזמן ש'הנה זה עומד אחר כתלינו'
כדי שלע"ל יזכה לעמוד יחד עם שאר 'חיילי בית־דוד'.
לכאו', גם בשיחה שם נשמע ש"יש מקום" לשאר הקוין, אלא שדרך חב"ד היא 'קו האמצעי', בחי' אמת לאמתו. אך גם שאר הדרכים הם אמת (וכפי שאף השיטות שאין הלכה כמותם ניתנו מסיני).


דודעלע כתב: 22 אוגוסט 2022, 13:22 [א] והיכן הוא 'כמדובר כמ"פ' הנזכר שם?
[ב] ועוד והוא העיקר, הרי טעם הגזירה הרשמי הוא כדי שלא לפגוע בהפצת המעיינות, לא? ומה שייך טעם זה באלה שאינם חסידי חב"ד?
א. לכאורה הכוונה על כללות התקנה.
ב. זהו טעם התקנה ה'רשמי' ('תורת מנחם' חל"ו ע' 351־352. ההדגשות אינן במקור):
בפרשתנו – פרשת שמיני – מצוה התורה: "יין ושכר אל תשת גו'". ואף שבפשטות הרי זו אזהרה לכהנים, ובזמן הבית דוקא – הרי כל ישראל נקראים "ממלכת כהנים", וביהמ"ק הרוחני הוא בשלימות גם עתה [והרי הוא בדוגמת ביהמ"ק הגשמי, שאליו היו נשואות עיני כל, וכך צ"ל גם עתה "שמי המקודש בגויים"], ולכן הנה גם בזמן הזה שייך וחל הציווי "יין ושכר אל תשת".
ידועה שיחת כ"ק מו"ח אדמו"ר בנוגע לשתיית משקה, שבה אומר שמשקה הוא "דבר מאוס". ואלו שיעיינו בשיחה זו של כ"ק מו"ח אדמו"ר, יראו, שהדברים שאומר לקמן בענין זה, אינם בערך כלל לגבי האמור בשיחה הנ"ל. ועל יסוד מאמר רז"ל "עד ארבעין שנין מיכלא מעלי", ורק "מכאן ואילך מישתי מעלי" – הרי הדברים דלקמן מכוונים בעיקר לאלו שהם עדיין קודם ארבעים שנה (ובפרט – לבחורים שהם עדיין קודם הנישואין, שבשייכות אליהם יש טעמים נוספים שבגללם צריכים להימנע משתיית משקה); אבל גם אלו שהם כבר לאחרי ארבעים שנה, צריכים למעט בשתיית משקה.
כמובן, יש לכך טעמים נוספים (שנזכרו במכתבי כ"ק אדמו"ר זי"ע עוד קודם התקנה הידועה), וביניהם - גם חשש הפגיעה (ח"ו) בהפצת המעיינות חוצה.
דודעלע
הודעות: 173
הצטרף: 16 ינואר 2022, 14:58
Has thanked: 80 times
%1$s נתן לייק: 89 times

Re: איש על מחנהו, האם ואיך

שליחה על ידי דודעלע »

סערצע כתב: 22 אוגוסט 2022, 17:26
לכאו', גם בשיחה שם נשמע ש"יש מקום" לשאר הקוין, אלא שדרך חב"ד היא 'קו האמצעי', בחי' אמת לאמתו. אך גם שאר הדרכים הם אמת (וכפי שאף השיטות שאין הלכה כמותם ניתנו מסיני).
דבר פשוט וברור שיש מקום -ומקום רחב- לשאר הקווים, לעניין שיש לכבד ולייקר את דרכם, וכמובן לא לשלול את ריבוי העניינים החיוביים שיש בהם (משא"כ עניינים ששוללים לימוד חסידות, או פעילות של קירוב וכיו"ב)

השאלה היא כאשר פועלים בכל מיני דרכים, ושואפים כמובן לשלימות הכוונה העליונה, האם וכיצד מתבטא העניין של איש על מחנהו, האם יש משהו שלא משנים ממנהג האבא מצד זה? האם יש מצב שיהודי יאמר 'ובכן, בעניין זה, ללכת אחר מנהג חב"ד אינו כפי הכוונה העליונה, בעניין זה עליי ללכת כפי מנהג אבותי מצד 'נהרא נהרא ופשטיה'

הלבושים זו דוגמה טובה, אבל זה מאוד חיצוני, ובפועל רואים שנעלם אחרי דור
דודעלע
הודעות: 173
הצטרף: 16 ינואר 2022, 14:58
Has thanked: 80 times
%1$s נתן לייק: 89 times

Re: איש על מחנהו, האם ואיך

שליחה על ידי דודעלע »

סערצע כתב: 22 אוגוסט 2022, 17:26 א. לכאורה הכוונה על כללות התקנה.
הלשון בשיחה הוא (אמנם בלתי מוגה, אבל בפשטות נבדק ע"פ ההקלטה)
ועד"ז בנוגע לכל בנ"י כמדובר כמ"פ שצ"ל ע"פ ההגבלות דתורת החסידות

לענ"ד הלשון קצת לא מתחברת לומר שמדבר אודות כללות התקנה
סערצע
הודעות: 194
הצטרף: 13 ינואר 2022, 03:37
Has thanked: 181 times
%1$s נתן לייק: 164 times

Re: איש על מחנהו, האם ואיך

שליחה על ידי סערצע »

דודעלע כתב: 22 אוגוסט 2022, 23:20 . . האם יש משהו שלא משנים ממנהג האבא מצד זה? האם יש מצב שיהודי יאמר 'ובכן, בעניין זה, ללכת אחר מנהג חב"ד אינו כפי הכוונה העליונה, בעניין זה עליי ללכת כפי מנהג אבותי מצד 'נהרא נהרא ופשטיה'
בודאי. וכהוראת כ"ק אדמו"ר זי"ע, שאין לשנות ממנהגיהם הקבועים, אך קיים בהחלט מקום להוסיף עליהם חלק ממנהגי חב"ד (ובזה אכן צ"ע מהו הגדר בדיוק).

דודעלע כתב: 22 אוגוסט 2022, 23:25 בפשטות נבדק ע"פ ההקלטה
אין סרט־הקלטה מהתוועדות שנערכה בש"ק. בכל אופן, גם בלשון זו אינני רואה קושי (אלא שכשם שפרצופיהם וכו', ולא אעמיד על דעתי ח"ו).
דודעלע
הודעות: 173
הצטרף: 16 ינואר 2022, 14:58
Has thanked: 80 times
%1$s נתן לייק: 89 times

Re: איש על מחנהו, האם ואיך

שליחה על ידי דודעלע »

סערצע כתב: 22 אוגוסט 2022, 23:40
דודעלע כתב: 22 אוגוסט 2022, 23:25 בפשטות נבדק ע"פ ההקלטה
אין סרט־הקלטה מהתוועדות שנערכה בש"ק.
נתחלף לי בקישור של פורים תשח"י עקב פורימיות העניין ואתי תלין משוגתי
דודעלע
הודעות: 173
הצטרף: 16 ינואר 2022, 14:58
Has thanked: 80 times
%1$s נתן לייק: 89 times

Re: איש על מחנהו, האם ואיך

שליחה על ידי דודעלע »

סערצע כתב: 22 אוגוסט 2022, 23:40
דודעלע כתב: 22 אוגוסט 2022, 23:20 . . האם יש משהו שלא משנים ממנהג האבא מצד זה? האם יש מצב שיהודי יאמר 'ובכן, בעניין זה, ללכת אחר מנהג חב"ד אינו כפי הכוונה העליונה, בעניין זה עליי ללכת כפי מנהג אבותי מצד 'נהרא נהרא ופשטיה'
בודאי. וכהוראת כ"ק אדמו"ר זי"ע, שאין לשנות ממנהגיהם הקבועים, אך קיים בהחלט מקום להוסיף עליהם חלק ממנהגי חב"ד (ובזה אכן צ"ע מהו הגדר בדיוק).

והרי ישנם עניינים רבים שאינם גריעה ולא הוספה אלא שינוי כגון קשר של תפילין לחסיד צאנז שמנהג אבותיו ייחודי, והוא מבקש לשנות למנהג חב"ד
(זו לא דוגמא טובה, כי חב"ד חריגים בקשר של יד, וצאנז בקשר של ראש. אבל הכוונה מובנת)

אבל מסתמא גם בזה
סערצע כתב: 22 אוגוסט 2022, 23:40 צ"ע מהו הגדר בדיוק
סערצע
הודעות: 194
הצטרף: 13 ינואר 2022, 03:37
Has thanked: 181 times
%1$s נתן לייק: 164 times

Re: איש על מחנהו, האם ואיך

שליחה על ידי סערצע »

קשר של תפילין צ"ל בהתאמה לכתב התפילין, כמפורש במענות כ"ק אדמו"ר זי"ע, וממילא סר הספק (אם החליף תפיליו).
בד"כ, כ"ק אדמו"ר זי"ע עורר את צאצאי אדה"ז להקפיד בהנחת תפילין כשיטתו (וכן עורר עד"ז את הבאים מגזע חסידי חב"ד ככלל. ולכאו' משמע דשאר העולם אינם 'מחויבים' בזה).
זיידע
הודעות: 138
הצטרף: 19 ינואר 2022, 21:09
Has thanked: 49 times
%1$s נתן לייק: 79 times

Re: איש על מחנהו, האם ואיך

שליחה על ידי זיידע »

יש להוסיף על כל הדיון,
הרי ודאי (ככה מונח אצלי עכ"פ) שחסיד פולין שייהפך לחב"דניק, וירצה בחוזק לשנות לבושיו וכיו"ב (ואי"ז מעורר מחלוקת מצד המשפחה וכדו') - לא נעמוד בדרכו, ואף נעודד אותו בכך.
עד"ז חסיד פולין שירצה להחזיק ב'תקנת המשקה' מצד ההתקשרות לנשיא הדור - קדוש יאמר לו.
ממילא, לכאורה תכלית השלימות היא שכל בנ"י ירצו להתקשר לרבי, ולנהוג במנהגיו.
כלומר, על אף שברבים מהמנהגים אין 'חיוב' ואפילו אין 'ענין' לשנות, אבל בפשטות השלימות היא שכולם ירצו לשנות הכל מעצמם.
תיתי לי
הודעות: 21
הצטרף: 12 יולי 2022, 14:16
Has thanked: 7 times
%1$s נתן לייק: 13 times

Re: איש על מחנהו, האם ואיך

שליחה על ידי תיתי לי »

זיידע כתב: 25 אוגוסט 2022, 17:06 יש להוסיף על כל הדיון,
הרי ודאי (ככה מונח אצלי עכ"פ) שחסיד פולין שייהפך לחב"דניק, וירצה בחוזק לשנות לבושיו וכיו"ב (ואי"ז מעורר מחלוקת מצד המשפחה וכדו') - לא נעמוד בדרכו, ואף נעודד אותו בכך.
עד"ז חסיד פולין שירצה להחזיק ב'תקנת המשקה' מצד ההתקשרות לנשיא הדור - קדוש יאמר לו.
ממילא, לכאורה תכלית השלימות היא שכל בנ"י ירצו להתקשר לרבי, ולנהוג במנהגיו.
כלומר, על אף שברבים מהמנהגים אין 'חיוב' ואפילו אין 'ענין' לשנות, אבל בפשטות השלימות היא שכולם ירצו לשנות הכל מעצמם.
לגבי הלבושים - לא כזה ברור.

עכ"פ הרבי הורה לאדמו"ר מבישטנא ליטול את איצטלת האדמורו"ת על אף שאפשר לומר שהפך לחסיד חב"ד גמור. וכן האדמו"ר מבויאן (שאמנם לא נהפך לחסיד גמור) כ"ק אדמו"ר הורה לו להתמנות לאדמו"ר.
איצקוביץ
הודעות: 16
הצטרף: 30 מאי 2022, 17:37
Has thanked: 2 times
%1$s נתן לייק: 13 times

Re: איש על מחנהו, האם ואיך

שליחה על ידי איצקוביץ »

אקדים ואומר כי אין אני חושב שהעניין שכל העולם יהיה חב"דניק הוא עיקרי ומוכרח כלל וכלל, אני טוען שזהו רצון אישי שלנו, ולא המטרה לשמה נשלחנו ע"י הרבי.

שלוחים נשלחו כדי שתהיה יידישקייט, לא כדי לעשות סירטוקים.

זה בהחלט יהיה אחלה שכולם יהיו חב"דניקים אבל *זו לא המטרה* שהוגדרה לנו. (אולי זה בבחינת ה'קינוח')

הרבי רוצה שיתקשרו אליו. נקודה.

אולי זו תפיסה שסיגלנו לעצמנו כחב"דניקים עילאיים ומתנשאים.


הרי דרך החסידות היא להתבונן בצורה פנימית וכו'
במובן הזה ודאי שיש עניין לעשות את כולם כחב"דניקים.

*כחב"דניקים*


נבדיל איפה בין שאיפה כמוסה בלב לבין המטרה המפורשת.
שלח תגובה