או הכל או כלום

nbjo460
הודעות: 19
הצטרף: 18 ינואר 2022, 19:46
Has thanked: 10 times
%1$s נתן לייק: 5 times

Re: או הכל או כלום

שליחה על ידי nbjo460 »

י.כספי כתב: 31 אוגוסט 2022, 08:18 לגבי זמן תפילה שהוזכר כאן, (אולי אנשים כאן יטענו שזה לא הוכחה לכלום, אבל) הרבי התפלל לכתחילה, ברבים ומידי יום בשעה 10.
בימות החורף ודאי שזה יוצא אחרי זמן תפילה.
אין לזה שום משמעות לגבי היחס שלנו לזמן תפילה?
כמו שהוזכר קודם ע"י @חייל של הרבי, ישנו הבדל בין זמן תפילה לבין תפילה לאחר חצות.
זמן תפילה הוא לאו דווקא. כלומר, ישנו היתר להתפלל לאחריו.
לאחרי חצות היום, לא שייך תפילת שחרית.

ואמנם מצינו מקרים שהרבי התפלל במניין לאחרי חצות, וכן מנחה בלילה וכו'.. אבל הרבי זה רבי, ומוסבר במאמרי אדה"ז הקצרים, שאין ללמוד מעשה בפועל מהנהגה מסוימת (ובטח כאשר היא לא קבועה, והרבי כמה פעמים ביקש שלא יתפללו לאחרי חצות) של צדיק. מאחר ולו יש עניינים ודברים משלו, בין להחמרה בין להיתר.
סערצע
הודעות: 194
הצטרף: 13 ינואר 2022, 03:37
Has thanked: 181 times
%1$s נתן לייק: 164 times

Re: או הכל או כלום

שליחה על ידי סערצע »

בענין 'זמן תפלה' (לאפוקי חצות...) - שמעתי מגאון וחסיד א' ע"ה, שאצל חסידים 'לא הי' קיים' מושג כזה... [למען הסר ספק, הוא־עצמו התפלל רוב ימיו קודם זמן תפלה (מלבד שויו"ט)].
בענין איחור התפלה מפני אמירת התהלים דשבת מברכים - אם יש צורך בכך, הגרז"ש ע"ה הורה בפירוש שאין לאחר, ויתפללו תחלה ואח"כ ישלימו התהלים (וכן משמע בכמה מענות־קודש, שהזמן הקבוע הוא דוקא כשאומרים בציבור, משא"כ היחיד יכול להקדים ולאחר).
בענין מקוה ראוי לזכור (כפרופורצי' בעלמא) שהטבילה בכל יום היא מנהג חדש יחסית (אף שהוא טוב ונכון וכו', ככל ט"ו הלשונות שב'אמת ויציב', עכ"ז - עדיין קיים סדר־עדיפויות כלשהו...). על הטבילה בש"ק - כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע הורה לאנ"ש דלענינגראד שילכו בכל ש"ק שעתיים לכל כיוון, ובלבד שיטבלו קודם התפלה (ובדרך הילוכם היו חוזרים דא"ח בע"פ).
על תפלת מוסף יש כמדומני ביטוי חריף ב'לשמע אֹזן' (בשם זקנו, ר' מרדכי־יואל דוכמאן נ"ע).
תיתי לי
הודעות: 21
הצטרף: 12 יולי 2022, 14:16
Has thanked: 7 times
%1$s נתן לייק: 13 times

Re: או הכל או כלום

שליחה על ידי תיתי לי »

סערצע כתב: 31 אוגוסט 2022, 20:22 על הטבילה בש"ק - כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע הורה לאנ"ש דלענינגראד שילכו בכל ש"ק שעתיים לכל כיוון, ובלבד שיטבלו קודם התפלה (ובדרך הילוכם היו חוזרים דא"ח בע"פ).
שמעתי זאת פעם ואני מחפש מקור לדברים אשמח למ"מ, ייש"כ. (דלכאו' ממעשה בהצ"צ ש'אין צריך למסור ע"ז את הנפש' צע"ק, ויש להאריך.)
סערצע כתב: 31 אוגוסט 2022, 20:22 על תפלת מוסף יש כמדומני ביטוי חריף ב'לשמע אֹזן' (בשם זקנו, ר' מרדכי־יואל דוכמאן נ"ע).
ר' מרדכי יואל דוכמן נבדל משאר חסידים בזה שהתחיל את סדר עבודתו בשבת למן השעה שתיים בלילה, כדי לא להיקרא פושע, כמ"ש בלשמע אוזן.
סערצע
הודעות: 194
הצטרף: 13 ינואר 2022, 03:37
Has thanked: 181 times
%1$s נתן לייק: 164 times

Re: או הכל או כלום

שליחה על ידי סערצע »

תיתי לי כתב: 31 אוגוסט 2022, 21:00 [א] שמעתי זאת פעם ואני מחפש מקור לדברים אשמח למ"מ, ייש"כ. (דלכאו' ממעשה בהצ"צ ש'אין צריך למסור ע"ז את הנפש' צע"ק, ויש להאריך.)
[ב] ר' מרדכי יואל דוכמן נבדל משאר חסידים בזה שהתחיל את סדר עבודתו בשבת למן השעה שתיים בלילה, כדי לא להיקרא פושע, כמ"ש בלשמע אוזן.
א. אף שאינני רואה בכך מעלה מיוחדת על השמועה שבע"פ, הענין נדפס בס' 'ותורה יבקשו מפיהו' ע' 40 (דברי כ"ק אדמו"ר הצ"צ [או אדהאמ"צ] נסובו על הטבילה בכל יום קודם התפלה, כפשטות לשון הלקו"ת שם).
ותורה יבקשו מפיהו ע' 40.JPG
ותורה יבקשו מפיהו ע' 40.JPG (26.94 KiB) נצפה 64 פעמים
ב. וגם בנו לא נהג כן (ועל כך התבטא רמ"י, שדבר זה הוא הגורם לפרנסתו הדחוקה).
חייל של הרבי
הודעות: 143
הצטרף: 12 ינואר 2022, 23:20
Has thanked: 216 times
%1$s נתן לייק: 77 times

Re: או הכל או כלום

שליחה על ידי חייל של הרבי »

י.כספי כתב: 31 אוגוסט 2022, 08:18 לגבי זמן תפילה שהוזכר כאן, (אולי אנשים כאן יטענו שזה לא הוכחה לכלום, אבל) הרבי התפלל לכתחילה, ברבים ומידי יום בשעה 10.
בימות החורף ודאי שזה יוצא אחרי זמן תפילה.
אין לזה שום משמעות לגבי היחס שלנו לזמן תפילה?
ברור שיש לזה קשר ליחס שלנו לזמן תפלה.
אבל זמן תפילה זה 'רק' זמן תפילה. אחרי זמן תפילה מותר להתפלל שחרית.

אחרי חצות אי אפשר.
שלח תגובה