היחס הנכון לספרים שחיברום מתנגדים

סערצע
הודעות: 172
הצטרף: 13 ינואר 2022, 03:37
Has thanked: 155 times
%1$s נתן לייק: 137 times

Re: היחס הנכון לספרים שחיברום מתנגדים

שליחה על ידי סערצע »

וראה גם:
העו''ב אה''ת גל' תמד - ר' אלי' שי' מטוסוב.JPG
העו''ב אה''ת גל' תמד - ר' אלי' שי' מטוסוב.JPG (68.53 KiB) נצפה 97 פעמים
בשני המקומות האחרונים - נזכר ללא הסתייגות, ויש להוסיף עליהם: אוה"ת ספרים ע' סז. מגלת אסתר ע' ער. ביאוה"ז להצ"צ ח"א בהערות וציונים ריש ע' 16 (נעתק מגוכתי"ק).
בא מועד
הודעות: 32
הצטרף: 23 יוני 2022, 19:50
Has thanked: 15 times
%1$s נתן לייק: 25 times

Re: היחס הנכון לספרים שחיברום מתנגדים

שליחה על ידי בא מועד »

סערצע כתב: 23 יולי 2022, 23:07
בא מועד כתב: 16 יולי 2022, 23:08 אדמו"ר הרש"ב (כצ"ל, ולא מהר"ש)
דהיינו?!
טעות הייתה בידי.
בא מועד
הודעות: 32
הצטרף: 23 יוני 2022, 19:50
Has thanked: 15 times
%1$s נתן לייק: 25 times

Re: היחס הנכון לספרים שחיברום מתנגדים

שליחה על ידי בא מועד »

סערצע כתב: 23 יולי 2022, 23:26
תיתי לי כתב: 15 יולי 2022, 14:18 דברי רבינו
במחכ"ת, ד' רח"ל אינם 'דברי רבנו'.
איני יודע מה תמיהתו, הרי פשוט שכוונת "תיתי לי" לדברי אדמו"ר הצ"צ המצוטטים ע"י רח"ל, ואף אתה הבאתם לאחמ"כ ממ"א.
סערצע
הודעות: 172
הצטרף: 13 ינואר 2022, 03:37
Has thanked: 155 times
%1$s נתן לייק: 137 times

Re: היחס הנכון לספרים שחיברום מתנגדים

שליחה על ידי סערצע »

זו היתה מליצה בעלמא, ובכל אופן - כוונתי היתה שרח"ל הוא המציג זאת (בשגגה) כהסתייגות גורפת, דבר שאינו אמת.
סערצע
הודעות: 172
הצטרף: 13 ינואר 2022, 03:37
Has thanked: 155 times
%1$s נתן לייק: 137 times

Re: היחס הנכון לספרים שחיברום מתנגדים

שליחה על ידי סערצע »

תיתי לי כתב: 15 יולי 2022, 14:11 א. די מגוחך להשתדל לפרוך, ממ"נ - אם אמת הוא מה לך לפרוך? ואם לאו אין צורך בכל השתדלות.. (וכידוע מעשה (הובא בשמועות וסיפורים ועוד) באדמוה"ז ושכינתא בגלותא ודון מינה)
ב. איני יודע אם הרש"ש היה מתנגד כל עיקר, רק ידוע עובדא שבניו עתירי הממון דאגו להכניס את חידושיו בש"ס וילנא ולהשמיט תחת זאת את חידושי הצ"צ. (להעיר שברש"ש כשלעצמו פעמים ישנם אכן חידושים מעלי תמיהה (עיין למשל בפסחים כא: למן הקטע "ובדרך רחוק קצת" ואילך).
ג. אין כל מניעה מלעסוק בתורתו של מתנגד, שוב, כמו שהוסבר לעיל בא'. (אא"כ המדובר הוא בספרי חקירה וזאת מצד כמה סיבות עיין בסידור עם דא"ח מאמר 'עניין הל"ג בעומר'.)
א. תמיד יש 'שטח אפור', ועליו הנדון.
ב. הרש"ש הי' מתנגד בכל הגדרה אפשרית. גם אם יש יסוד מסוים לשמועה הנזכרת - הסיבה העיקרית להכנסת חידושיו היא קרבתו המשפחתית למנהלי בית־הדפוס (יש גם אגדה 'ליטאית', שבשונה מגאון וילנאי אחר - הצליח הרש"ש לקצר ולתמצת את חידושיו כך שיתאימו למגבלות הדפוס, וכך זכה למקום הנכבד הלז. אך, כאמור, העיקר הוא - כנראה - משום קרבת המשפחה).
ג. אה"נ, אך דוקא מהמעשה הנז' יש להוכיח בהפך...
בא מועד
הודעות: 32
הצטרף: 23 יוני 2022, 19:50
Has thanked: 15 times
%1$s נתן לייק: 25 times

Re: היחס הנכון לספרים שחיברום מתנגדים

שליחה על ידי בא מועד »

סערצע כתב: 24 יולי 2022, 07:38ב. הרש"ש הי' מתנגד בכל הגדרה אפשרית.
כלום הי' מתנגד יותר מהגר"ח מוואלאזין, שאדמו"ר אמר עליו (בשיחה הידועה עם הגר"צ כהנא) שלא הי' מתנגד?
סערצע
הודעות: 172
הצטרף: 13 ינואר 2022, 03:37
Has thanked: 155 times
%1$s נתן לייק: 137 times

Re: היחס הנכון לספרים שחיברום מתנגדים

שליחה על ידי סערצע »

הגר"ח לא חתם על שום חר' (וכבר נטחן הענין משני צדדיו עד אשר דק...), וגם עמד בקשר עם כ"ק אדהאמ"צ נ"ע.
היתה מחלוקת ספציפית בנקודות מסוימות (כמבואר בס' נפה"ח), אך כללות שיטתו אין בה סתירה מובהקת לתורת החסידות [ואדרבא, לשונות רבים בספרו מזכירים באופן די־'מחשיד' תורות חסידיות ידועות...].

לעומת זאת, אף שבזמן הרש"ש כבר בטל ענין החר' כולו ונשכח מלב - לא ניתן לומר עליו כי דעותיו צעדו שלובות 'יד־ביד' עם שיטת החסידות (אף אם נקבל את הטענה שההגהה הידועה בב"מ קז, ב יצאה מקולמוס בנו), וגם לא ידוע על קשרי־ידידות 'מיוחדים' מצדו עם גאוני החסידים.
בא מועד
הודעות: 32
הצטרף: 23 יוני 2022, 19:50
Has thanked: 15 times
%1$s נתן לייק: 25 times

Re: היחס הנכון לספרים שחיברום מתנגדים

שליחה על ידי בא מועד »

סערצע כתב: 24 יולי 2022, 23:29 הגר"ח לא חתם על שום חר' (וכבר נטחן הענין משני צדדיו עד אשר דק...), וגם עמד בקשר עם כ"ק אדהאמ"צ נ"ע.
היתה מחלוקת ספציפית בנקודות מסוימות (כמבואר בס' נפה"ח), אך כללות שיטתו אין בה סתירה מובהקת לתורת החסידות [ואדרבא, לשונות רבים בספרו מזכירים באופן די־'מחשיד' תורות חסידיות ידועות...].

לעומת זאת, אף שבזמן הרש"ש כבר בטל ענין החר' כולו ונשכח מלב - לא ניתן לומר עליו כי דעותיו צעדו שלובות 'יד־ביד' עם שיטת החסידות (אף אם נקבל את הטענה שההגהה הידועה בב"מ קז, ב יצאה מקולמוס בנו), וגם לא ידוע על קשרי־ידידות 'מיוחדים' מצדו עם גאוני החסידים.
דברים אלו מרפסין איגרא.
הן כל ס' נפה"ח נכתב כתשובה לשיטת החסידות.
ודבריו בעניין ממכ"ע ותורה לשמה - שהם מכבשונה של תורת החסידות - מנוגדים לה בהחלט.
ובכ"מ כתב לשונות חריפים על החסידים.
הן אמת שהודה לכמה עניינים בתורת החסידות,
והן אמת דלא ס"ל דהחסידים כת מינין הם ושיצאו מכלל ישראל ח"ו,
אך מכאן ועד ל"כללות שיטתו אין בה סתירה מובהקת לתורת החסידות" - רחוקה הדרך במאוד מאוד.
והרש"ש אף הוא לא רדף את החסידים,
ודלא כנפה"ח – לא מצינו שכתב דברים נגד החסידות,
כך שתמוה ביותר לקראו "מתנגד בכל הגדרה אפשרית".
סערצע
הודעות: 172
הצטרף: 13 ינואר 2022, 03:37
Has thanked: 155 times
%1$s נתן לייק: 137 times

Re: היחס הנכון לספרים שחיברום מתנגדים

שליחה על ידי סערצע »

לו יהי.
נסכים על כך שאין אנו מסכימים...

ע"פ נוסח השמועה שבידי (ככל הזכור לי...), ס' נפה"ח נכתב כתחליף לתניא קדישא (ולכן נמנעו מללמדו). ברור שיש מחלוקות בנקודות ספציפיות, כפי שציינתי במפורש.
כמדומה שאת 'הלשונות החריפים' ניתן לפרש בכמה פנים.
תיתי לי
הודעות: 7
הצטרף: 12 יולי 2022, 14:16
Has thanked: 4 times
%1$s נתן לייק: 5 times

Re: היחס הנכון לספרים שחיברום מתנגדים

שליחה על ידי תיתי לי »

סערצע כתב: 25 יולי 2022, 00:21 ע"פ נוסח השמועה שבידי (ככל הזכור לי...), ס' נפה"ח נכתב כתחליף לתניא קדישא (ולכן נמנעו מללמדו). ברור שיש מחלוקות בנקודות ספציפיות, כפי שציינתי במפורש.
יעויין בסוף שער א' בנפה"ח ובכ"מ אשר הדברים הנאמרים שם ה"ה שונים לחלוטין מהנאמר בתורת החסידות, עיי"ש. לומר שזהו תחליף או מעין תחליף לתניא ח"ו, אי"ז חוטא לאמת רק מפאת ה'אין ערוך' אלא פשוט כי נאמרו שם דברים אחרים.

לשלימות העניין יעויין באוצר אג"ק ע' 65.
שלח תגובה