החיפוש הניב 224 תוצאות

על ידי סערצע
05 דצמבר 2022, 14:42
פורום: מנהגי חב"ד
נושא: דקדוק
תגובות: 9
צפיות: 34

Re: דקדוק

אין צורך בשום 'מלמד פרטי', והראי' - שכתיאור מר, הרי הוא יכול גם היום להגות בקלות כהברה התימנית. [ומעשים שבכל יום, שבני השלוחים וכה"ג לומדים אצל 'מלמד' הרגיל בהברה הספרדית, ו'אעפ"כ' המשיכו לאחוז בזו האשכנזית... אלא שבתפיסת ה'עולם' (השגוי'), המעבר להברה האשכנזית נחשב כ'חסידי' יותר (בבחי' שפי...
על ידי סערצע
05 דצמבר 2022, 14:29
פורום: מנהגי חב"ד
נושא: דקדוק
תגובות: 9
צפיות: 34

Re: דקדוק

מלכתחילה לא היו צריכים להרגילו בהברה האשכנזית, ובכל אופן - אינני רואה סיבה שיעדיף שמירתה (במכתב שם מדובר כשעדיין לא שינה כלל, ולא דן מה יעשה כשכבר הרגילוהו אחרת).
על ידי סערצע
05 דצמבר 2022, 05:50
פורום: תורת הרבי
נושא: זמן הקהל
תגובות: 1
צפיות: 17

Re: זמן הקהל

בפשטות - לא. ועיקר חידוש כ"ק אדמו"ר זי"ע הוא שהשנה כולה [וכן השנים שלאחרי'] עומד[ו]ת תחת השפעת אותו מעמד (אף בזה"ז, כיון שעיקרו הוא 'ליראה את ה’').
על ידי סערצע
05 דצמבר 2022, 05:44
פורום: מנהגי חב"ד
נושא: דקדוק
תגובות: 9
צפיות: 34

Re: דקדוק

דודעלע כתב: 04 דצמבר 2022, 19:17 מהן ההתיחסויות מרבו"נ
סה"ש 'תורת שלום' ע' 2.
שלחן מנחם ח''א.JPG
שלחן מנחם ח''א.JPG (139.63 KiB) נצפה 29 פעמים
[המענה הראשון הוא - בפשטות - בנוגע לתפלה, וע"ד המבואר בסה"ש 'תורת שלום' שם].
על ידי סערצע
05 דצמבר 2022, 05:34
פורום: מנהגי חב"ד
נושא: דקדוק
תגובות: 9
צפיות: 34

Re: דקדוק

דודעלע כתב: 04 דצמבר 2022, 19:20 האם יש עניין שאשכנזי שגדל באה"ק וכיו"ב יסגל ח' גרונית עכ"פ לקריאת התורה בציבור?
הרי כ"ק אדה"ז נ"ע הקפיד על כך (וכן בהגיית הע'), כמפורש ברשימת 'ויכוח הגדול במינסק - תקמ"ג' ריש ע' טו.
על ידי סערצע
05 דצמבר 2022, 05:30
פורום: מנהגי חב"ד
נושא: דקדוק
תגובות: 9
צפיות: 34

Re: דקדוק

דודעלע כתב: 04 דצמבר 2022, 19:20 האם חשוב שחסיד ממוצא תימני ישמר את ההגיה התימנית או חלק ממנה?
למה לא? הרי גם לדידו הוי 'אל תטוש', בדיוק כפי שהוא לבני אשכנז בהברתם.
שלחן מנחם ח''א ע' קעח (ויעו''ש).JPG
שלחן מנחם ח''א ע' קעח (ויעו''ש).JPG (90.71 KiB) נצפה 28 פעמים
על ידי סערצע
02 דצמבר 2022, 07:40
פורום: השקפה חסידית
נושא: חב"ד וברסלב
תגובות: 14
צפיות: 146

Re: חב"ד וברסלב

[א] איפה ניתן לראות את ההבדלים? [ב] האם יש דרך להכריע בין השיטות? א. היכן לא? ומעולם נפלאתי על כמה גאונים בדורנו זה האחרון שסברו לעשותם כאחדים בידם. ב. מהי הגדרת 'הכרעה'? הדרך הפשוטה ביותר: המשך דרך הבעש"ט הוא ע"י הה"מ (כאשר ציוה ע"י בנו הרה"ק מהרצ"ה, וכן הסכימו גדולי ...
על ידי סערצע
02 דצמבר 2022, 02:12
פורום: השקפה חסידית
נושא: חב"ד וברסלב
תגובות: 14
צפיות: 146

Re: חב"ד וברסלב

עשוי לנחת כתב: 02 דצמבר 2022, 02:07 אמנם מהמשל עצמו (אותו אפשר להשליך על כל מקרה ובכל נושא שהוא) - עולה לכאורה כמו שכתבתי.
ועל כך אמרתי, שהפרשנות הזו אינה 'מקובלת' אצלם, ומסתבר שהבנת תלמידי מוהר"ן בדבריו גדולה יותר מזו שלנו... [והטקסט הכתוב - עַֽל־כׇּל־אֲשֶׁ֖ר יַחְפֹּ֣ץ יַטֶּֽנּוּ].
הלא כן?
על ידי סערצע
02 דצמבר 2022, 01:34
פורום: השקפה חסידית
נושא: חב"ד וברסלב
תגובות: 14
צפיות: 146

Re: חב"ד וברסלב

דודעלע כתב: 01 דצמבר 2022, 23:29 איזו פרשנות?
שאין לאדם אלא להאמין את כל שמספרים לו במקום בו 'נפל', ותול"מ.
אמנם ודאי ששללו החקירה מכל וכל (אם לא ליחידים שאין רפואתם אלא בזה). ואם לזה היתה כוונת ר' 'עשוי לנחת', המחילה עמו.
על ידי סערצע
02 דצמבר 2022, 01:33
פורום: השקפה חסידית
נושא: חב"ד וברסלב
תגובות: 14
צפיות: 146

Re: חב"ד וברסלב

דודעלע כתב: 01 דצמבר 2022, 23:22 . . משא"כ במעשייה מפורסמת זו, שגם מי שאינו מכירה יכול לקלוט את כללות העניין בנקל
אך טעות היא זו, מפני שאא"פ לעמוד על השיטה מהכרת מעשי' (מפורסמת) אחת, ובפרט - מבלי לדעת מאומה אודות ביאורי תלמידי מוהר"ן.